UBEZPIECZENIA 2015/2016

 Ubezpieczenie jabłko

STUDENCIE! 

PAMIĘTAJ O KONIECZNOŚCI OPŁACENIA SKŁADKI ZA UBEZPIECZENIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016.

celu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia należy zgłosić się do

 dziekanatu na swoim wydziale wraz

z dokumentem potwierdzającym wpłatę składki na konto PZU S.A.

  

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz

odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje okres od dnia

1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.

więcej….

 

Gadżety PŁ
Polecamy