Kapituła konkursu w skład której wchodzili Rektor Politechniki Łódzkiej  jako przewodniczący Kapituły, przedstawiciele darczyńców, przedstawiciel Fundacji PŁ oraz przedstawiciel Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej po szczegółowym zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami, wybrała 10 najlepszych aplikacji.

W roku akademickim 2016/2017 laureatami konkursu zostali:

  1. Weronika Kawecka ( Wydział Organizacji Zarządzania)
  2. Mateusz Stajuda (Wydział Organizacji Zarządzania)
  3. Aleksander Szubert (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)
  4. Agnieszka Bedka (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska)
  5. Piotr Baszczyński (Wydział Mechaniczny)
  6. Mieszko Pniewski (Wydział Mechaniczny)
  7. Paula Mierzejewska (Wydział Mechaniczny)
  8. Patryk Pomykalski (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)
  9. Jakub Misiak (Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska)
  10. Hanna Makowska (Wydział Chemiczny)

Nagrodą dla laureatów były stypendia w wysokości 5 000 zł przeznaczone na dalszy rozwój naukowy. Fundatorami nagród byli: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (6 stypendiów), Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego (2 stypendia) oraz ICT Polska Centralna Klaster (2 stypendia).
W tym roku po raz pierwszy nagrody rzeczowe ufundowała firma kosmetyczna Delia Cosmetics.
Gościem honorowym Gali był Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan dr Jarosław Gowin, który wygłosił przemówienie dotyczące Reformy Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom, darczyńcom dziękujemy za wsparcie a studentów zachęcamy do wzięcia udziału w następnych edycjach konkursu.
JSZ_5140 JSZ_5100JSZ_5315 JSZ_4976 JSZ_5187

Gadżety PŁ
Polecamy