Ubezpieczenia 2017/2018

UWAGA!!!

Szanowny Studencie pamiętaj o konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2017 / 2018

ZGODNIE Z REGULAMINEM STUDIÓW STUDENT MA OBOWIĄZEK POSIADANIA UMOWY UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. BRAK TAKIEGO UBEPZIECZENIA MOŻE SPOWODOWAĆ
NIE WPUSZCZENIE NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE A W KONSEKWENCJI BRAK ZALICZENIA SEMESTRALNEGO

PAMIĘTAJ JEŚLI JESZCZE NIE DOKONAŁEŚ/ŁAŚ POTWIERDZENIA UBEZPIECZENIA W SWOIM DZIEKANACIE

ZRÓB TO JAK NAJSZYBCIEJ!!!

więcej…   


Informujemy, iż wszelkie pytania dotyczące ubezpieczeń dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018 oraz prośby o wydanie brakujących certyfikatów należy kierować na adres e-mail: wroclaw@interrisk.pl

W temacie wiadomości proszę wpisać:
Imię i nazwisko / numer polisy
W treści należy podać numer telefonu i opisać sprawę. W załączeniu należy dodać potwierdzenie przelewu.


BŁĘDNA WPŁATA SKŁADKI ZA UBEZPIECZENIE

Jeżeli w roku akademickim 2017/2108 omyłkowo opłaciłeś składkę na stare konto PZU Twoje ubezpieczenie jest NIEWAŻNE! 

Pamiętaj wykupić właściwe ubezpieczenie na rok akademicki 2017/2108.

Aby otrzymać zwrot mylnie wpłaconej składki wypełnij poprawnie wniosek i prześlij go na adres fundacja@info.p.lodz.pl.

W dyspozycji realizacji zwrotu nadwyżki w części I Dane Ubezpieczającego proszę wpisać niżej podane informacje:

AKME BIURO UBEZPIECZEŃ

WROCŁAW
UL. STANISŁAWOWSKA 52 M 4
54-611 WROCŁAW
REGON: 273225204

Części II, III i IV wypełniają Państwo swoimi danymi.

Druk wniosku „Dyspozycja realizacji zwrotu nadwyżki oraz wzór  poprawnie wypełnionego wniosku w załączeniu Część II, III i IV Część
dyspozycja realizacji zwrotu nadwyżki
wzór wniosku o zwrot błędnie wpłaconej składki do PZU SA

Gadżety PŁ
Polecamy