ARON

Działania prowadzone w ramach projektu „ARON” mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do aktywnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w trakcie studiów.

Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych studentów uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego.

W ramach „ARON”  przeprowadzony zostanie cykl warsztatów wyjazdowych  oraz działań integracyjnych i mobilizacyjnych.

Poza warsztatami odbywającymi się w trakcie wyjazdu przeprowadzone zostaną warsztaty uzupełniające – dot. powołania Akademickiej Rady Osób Niepełnosprawnych .

W efekcie końcowym spośród uczestników projektu utworzona zostanie  Akademicka Rada Osób Niepełnosprawnych. Zadaniem Rady będzie ścisła współpraca z Biurami Osób Niepełnosprawnych funkcjonującymi na uczelniach wyższych oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska studentów niepełnosprawnych.

Część główna warsztatów odbędzie się w ośrodku szkoleniowym „Zacisze” w Spale, w terminie 17-18.11.2012 r.

Po powrocie przeprowadzone zostaną warsztaty uzupełniające skierowane do osób, które będą chciały zaangażować się w działania Akademickiej Rady Osób Niepełnosprawnych.

ZAKRES TEMATÓW:

Blok I – umiejętności psychospołeczne

– jak pokonać własne bariery i ograniczenia
– jak walczyć ze stereotypami w myśleniu i zachowaniu
– metody wywierania wpływu z elementami komunikacji i autoprezentacji
– techniki rozwijające twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów

Blok II – aktywne życie akademickie,  działalność organizacji studenckich

– uczelnia bez tajemnic
– mini debata: prawa i obowiązki studenta
– działalność organizacji pozarządowych
– jak dobrze przygotować i zrealizować projekt
– role grupowe i przywództwo

Zajęcia będą realizowane przez doświadczonych trenerów metodami aktywizującymi, z wykorzystaniem gier, symulacji, case study.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przysłać na adres e-mail: fundacja@info.p.lodz.pl w terminie do 13.11.2012 r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Gadżety PŁ
Polecamy