UBEZPIECZENIA 2014/2015

pzu - bannerUWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!


STUDENCIE,

PAMIĘTAJ O KONIECZNOŚCI OPŁACENIA SKŁADKI ZA UBEZPIECZENIE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015.

celu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia należy zgłosić się do

 dziekanatu na swoim wydziale wraz

z dokumentem potwierdzającym wpłatę składki na konto PZU S.A.

  

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz

odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje okres od dnia

1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku. 

więcej

Gadżety PŁ
Polecamy