UBEZPIECZENIA 2014/2015

pzu - bannerSzanowny Studencie, pamiętaj o konieczności opłacenia
składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2014/ 2015

W celu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia należy zgłosić się do
do dziekanatu na swoim wydziale wraz z
dokumentem potwierdzającym wpłatę składki na konto PZU SA.

PAMIĘTAJ!!!
Zachowaj jedną kopie potwierdzenia opłaty składki dla siebie do ewentualnego
zgłoszenia szkody w PZU SA

Na druku wpłaty należy wpisać imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, numer
albumu, numer pesel oraz numery polis.

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje okres od dnia
1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku.

DANE DO WPŁATY SKŁADKI

Oddział PZU SA w Łodzi
90-514 Łódź, ul. Kościuszki 57
Konto do wpłat składek: 52 1020 3352 2002 0000 8079 4597 
w tytule wpisując  „polisa NNW – HEB 30291788 oraz OC – HEB 30291789

KWOTA SKŁADKI : 68 zł

UWAGA!!! ROZSZERZENIE ZAKRESU TERYTORIALNEGO UBEZPIECZENIA OC

  • W przypadku chęci rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC na cały świat (z wyjątkiem USA i Kanady) należy zwiększyć wysokość składki o kwotę 2,00 zł oraz wpisać w tytule przelewu „KLAUZULA NR 1. 
  • Aby polisa ubezpieczeniowa ważna była na terenie całego świata, należy zwiększyć wysokość składki o kwotę 5,00 zł oraz dopisać w tytule wpłaty „KLAUZULA NR 3

 

Do pobrania:

OFERTA UBEZPIECZENIOWA 

BLANKIET WPŁATY

ZGŁOSZENIE SZKODY NNW

OŚWIADCZENIE – ZGŁOSZENIE SZKODY OC

INSTRUKCJA LIKWIDACJI SZKODY – WERSJA POLSKA

INSTRUKCJA LIKWIDACJI SZKODY – ENGLISH VERSION

Gadżety PŁ
Polecamy