ANSWER II

Projekt „ANSWER II” obejmuje działania mające na celu nabywanie oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku akademickim. Skierowany jest do niepełnosprawnych studentów uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego.

Celem kontynuacji pierwszej edycji projektu ANSWER jest aktywizacja młodzieży akademickiej, rozwój ich umiejętności interpersonalnych, przełamanie funkcjonujących stereotypów oraz barier utrudniających aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej. Osoby biorące udział w projekcie po odbyciu cyklu warsztatów szkoleniowych będą przygotowane do zaangażowania się także w prace (utworzonej w wyniku realizacji projektu „ARON”) Akademickiej Rady Osób Niepełnosprawnych.  Założeniem projektu „ANSWER II” jest również odkrycie i rozwój potencjału osobistego uczestników oraz zwiększenie efektywności prowadzonych przez nich działań w odniesieniu do indywidualnych celów, wartości i motywacji.

Projekt składa się z dwóch części: 

I – warsztaty stacjonarne – 8 i 22.11.2011 r. – BON PŁ

II – warsztaty wyjazdowe – 5-6.12.2014 (Ośrodek PŁ w Konopnicy)

Tematyka I części warsztatów obejmie następujące zagadnienia:

BLOK I

– omówienie zadań projektu i zasad współpracy

– autoprezentacja

– podstawy komunikacji

– komunikacja interpersonalna

BLOK II

– pokonywanie barier

– jak walczyć ze stereotypami?

– twórcze myślenie

– kierowanie zespołem

– budowanie pozytywnych relacji w grupie

– budowanie zespołu,

– role w zespole

– rozwiązywanie konfliktów

BLOK III

– pozyskiwanie środków na działalność organizacji

– pisanie projektów i wniosków

– zarządzanie finansami organizacji

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają pakiety materiałów szkoleniowych z zakresu tematyki danego szkolenia oraz certyfikaty potwierdzające ich odbycie.

 

Warsztaty cz. II  – szkolenie wyjazdowe podczas którego uczestnicy będą pracowali we wcześniej ustalonych grupach nad konkretnymi zadaniami powierzonymi im przez trenerów. Będzie to swojego rodzaju symulacja działań, które mają być podejmowane przez uczestników projektu po jego zakończeniu. Na konkretnych przykładach zostaną przedstawione zasady funkcjonowania organizacji studenckiej, kwestie związane z budowaniem wizerunku organizacji oraz wykorzystanie mediów i marketingu. Poruszone zostaną także tematy związane z zarządzaniem organizacją, planowaniem pracy i delegowaniem zadań. Dzięki praktycznej formie zajęć naturalnie wyselekcjonowani zostaną liderzy grup oraz podzielone zostaną pozostałe role w grupie roboczej. Pozwoli to na sprawdzenie się studentów w pełnieniu poszczególnych ról oraz da im odpowiedź czy tego rodzaju działalność przyniesie im satysfakcję i pozwoli na realizację swoich zamierzeń.   

 

II etap szkoleń prowadzonych w ramach projektu „ANSWER II” poświęcony będzie następującym tematom

BLOK I

– budowanie wizerunku organizacji
– marketing w organizacji
– promocja, lobbing i sponsoring w organizacjach
– media i public relations

BLOK II

– motywowanie członków organizacji
– delegowanie zadań
– wartości, pozafinansowe techniki zwiększania zaangażowania członków organizacji
– rekrutacja nowych członków organizacji

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie „ANSWER II” wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij go mailem na adres fundacja@info.p.lodz.pl lub złóż w siedzibie Fundacji Politechniki Łódzkiej (ul. Żeromskiego 116, bud A28, pok. 211).

W razie pytań proszę o kontakt.

e-mail: fundacja@info.p.lodz.pl

tel. 691502189 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Gadżety PŁ
Polecamy