Narodowy Kongres Nauki

W dniach 25-26 maja 2017r. odbyła się Programowa Konferencja Narodowego Kongresu w Łodzi. Jest to przedostatnia z 9 konferencji poprzedzających Narodowy Kongres Nauki w Krakowie, który zaplanowany jest w dn. 19 i 20 września br.

Podczas konferencji dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0. Dorobek przeprowadzonych przez zespoły konsultacji oraz konferencji programowych NKN zostaną wykorzystane w pracy nad projektem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Tematem łódzkiej debaty było finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego. Celem jest stworzenie takiego systemu finansowania, by skutecznie motywował do podnoszenia jakości badań naukowych i kształcenia studentów.

 

18672977_1379587645442946_1468435105786894250_o

Skip to content