AktualnościUbezpieczenia

Ubezpieczenia 2018/2019

Szanowny Studencie pamiętaj o opłaceniu składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2018 / 2019


W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się do dziekanatu na swoim wydziale wraz z dokumentem
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG otrzymane na swój adres e-mail.

Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus otrzymane po zalogowaniu się i zawarciu umowy na swój adres e-mail do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku będzie funkcjonowało na podstawie poniższych warunków. Program ubezpieczenia jest oparty na warunkach ubezpieczenia INTERRISK TU SA VIG wyłonionych w ramach konkursu ofert.PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EDU PLUS UMIESZCZONEJ W PONIŻEJ PODANYCH LINKACH

I. POLISA NNW ORAZ OC W ŻYCIU PRYWATNYM BEZ ROZSZERZENIA O SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA SKŁADKA DO ZAPŁATY 68,50 PLN

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2) Podaj numer ID Klienta: 7x3uw

II. POLISA NNW Z OC W ŻYCIU PRYWATNYM Z ROZSZERZENIEM O SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA SKŁADKA DO ZAPŁATY 71,50 PLN

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2) Podaj numer ID Klienta: k8ekf

KOMUNIKAT
dot. zgłaszania szkód

Aby zgłosić szkodę objętą ubezpieczeniem firmy InterRisk proszę kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej za pośrednictwem strony internetowej, infolinii lub bezpośrednio w placówce firmy ubezpieczeniowej InterRisk.
W przypadku szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałych w mieniu Politechniki Łódzkiej należy wypełnić „Oświadczenie do szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym” dostępne w dziekanatach Państwa wydziałów.

www.interrisk.pl
infolinia (22) 212 20 12

Podstawa ubezpieczenia:
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/27/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27.03.2018 r.
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 23 stycznia 2018 roku.


Oferta ubezpieczenia
https://fundacja.p.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/OFERTA-UBEZPIECZENIOWA-DLA-STUDENTÓW-I-DOKTORANTÓW-od-października-2018.pdf
Warunki EDU
https://fundacja.p.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/owu-EDU-Plus-_01_27_03_2018.pdf
Warunki OC
https://fundacja.p.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/09/owu-oc-osób-fizycznych-w-życiu-prywatnym-2018-1.pdf