AktualnościUbezpieczenia

Ubezpieczenia 2019/20

Szanowny Studencie pamiętaj o opłaceniu składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2019 / 2020


W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się do dziekanatu na swoim wydziale wraz z dokumentem
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG otrzymane na swój adres e-mail.

Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus otrzymane po zalogowaniu się i zawarciu umowy na swój adres e-mail do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w okresie od 1 października 2019 roku (w przypadku zakupu polisy do 30 września) lub od dnia następnego po dniu w którym została opłacona składka (w przypadku zakupu polisy po 30 września) do 30 września 2020 roku będzie funkcjonowało na podstawie poniższych warunków. Program ubezpieczenia jest oparty na warunkach ubezpieczenia INTERRISK TU SA VIG wyłonionych w ramach konkursu ofert.


PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EDU PLUS UMIESZCZONEJ W PONIŻEJ PODANYCH LINKACH

I. POLISA NNW ORAZ OC W ŻYCIU PRYWATNYM

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2) Podaj numer ID Klienta: yxwda

Oferta przewiduje dwa warianty w kwotach:

  1. 76,00 zł
  2. 78,50 zł

Zapoznaj się z ofertą i dokonaj zakupu ubezpieczenia maksymalnie do dnia  31.08.2020 r.

KOMUNIKAT
dot. zgłaszania szkód

Aby zgłosić szkodę objętą ubezpieczeniem firmy InterRisk proszę kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej za pośrednictwem strony internetowej, infolinii lub bezpośrednio w placówce firmy ubezpieczeniowej InterRisk.
W przypadku szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałych w mieniu Politechniki Łódzkiej należy wypełnić „Oświadczenie do szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym” dostępne w dziekanatach Państwa wydziałów.

Likwidacja szkód pod nr telefonu 22-575-25-25
Mail : szkody@interrisk.pl lub przez stronę internetową www.interrisk.pl

Podstawa ubezpieczenia:
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 23.01.2018 r.
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 roku.


Oferta ubezpieczenia

Warunki EDU

https://fundacja.p.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/owu-edu-plus-2019_05.pdf

Warunki OC

https://fundacja.p.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/owu-oc-osób-fizycznych-w-życiu-prywatnym-2018.pdf

https://fundacja.p.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/OC-studenta-przy-EDU-PLUS.pdf