UBEZPIECZENIA 2020/2021

Studenci! Pamiętajcie o opłaceniu składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2020/2021
Młodzi ludzie na ściance wspinaczkowej

W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się (lub przesłać drogą mailową) do dziekanatu na swoim wydziale dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG otrzymany na swój adres e-mail.

Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus otrzymane po zalogowaniu się i zawarciu umowy na swój adres e-mail do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w okresie od 1 października 2020 roku (w przypadku zakupu polisy do 30 września) lub od dnia następnego po dniu w którym została opłacona składka (w przypadku zakupu polisy po 30 września) do 30 września 2021 roku będzie funkcjonowało na podstawie poniższych warunków. Program ubezpieczenia jest oparty na warunkach ubezpieczenia INTERRISK TU SA VIG wyłonionych w ramach konkursu ofert.


PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EDU PLUS UMIESZCZONEJ W PONIŻEJ PODANYCH LINKACH

POLISA NNW ORAZ OC W ŻYCIU PRYWATNYM

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2) Podaj numer ID Klienta: 43kb8

Oferta przewiduje III Warianty ubezpieczenia:

  1. Składka 79 zł Suma Ubezpieczenia NNW 33 000 zł + OC 10 000 zł
  2. Składka 83 zł Suma Ubezpieczenia NNW 35 000 zł + OC 10 000 zł
  3. Składka 86 zł Suma Ubezpieczenia NNW 40 000 zł + OC 10 000 zł

Zapoznaj się z ofertą i dokonaj zakupu ubezpieczenia maksymalnie do dnia 31.08.2021 r.


ZGŁASZANIE SZKÓD

Aby zgłosić szkodę objętą ubezpieczeniem firmy InterRisk proszę kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej za pośrednictwem strony internetowej, infolinii lub bezpośrednio w placówce firmy ubezpieczeniowej InterRisk.
W przypadku szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałych w mieniu Politechniki Łódzkiej należy wypełnić „Oświadczenie do szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym” dostępne w dziekanatach Państwa wydziałów.

Likwidacja szkód pod nr telefonu 22-575-25-25
Mail : szkody@interrisk.pl lub przez stronę internetową www.interrisk.pl


Podstawa ubezpieczenia:

Warunki EDU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03 marca 2020 r.”

Warunki EDU

Warunki OC

OGÓLNE WARUNKI Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku”

Warunki OC

Skip to content