Publikacje

guidebook

flag-en

Rozwój kompetencji studentów

WARSZTATY I SZKOLENIA

przydatne wskazówki / useful tips

WIDEO

vIDEO (eng. SUB)

PARTNERZY

logotyp_politechnika_lodzka
sspl

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r.

w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”

Logo_Ministerstwa_Edukacji_i_Nauki

Projekt pn. „I KNOW!”, realizowany przez Fundację Politechniki Łódzkiej, ma na celu zwiększyć świadomość prawną wśród studentów, szczególnie w zakresie przepisów obowiązujących na uczelni, takich jak regulamin studiów i regulamin świadczeń dla studentów. 

Projekt realizowany jest od lipca do grudnia 2023 roku.

W ramach projektu opracowane zostaną publikacje „Regulamin studiów – wersja studencka” oraz „Regulamin świadczeń dla studentów – wersja studencka”. Dodatkowo projekt przewiduje również opracowanie poradnika dotyczącego zasad studiowania dla studentów zagranicznych, zawierającego informacje o sprawach organizacyjnych i prawnych związanych z nauką na Politechnice Łódzkiej. Projekt obejmuje organizację warsztatów i szkoleń dla przedstawicieli samorządu studenckiego.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wartość projektu 95.940,00 zł; wkład własny 9.594,00 zł; kwota dofinansowania 86.346,00 zł.

Okres realizacji projektu: 03.07.2023 r. – 15.12.2023 r.

biuro projektu

Logo Fundacji PŁ

Fundacja Politechniki Łódzkiej
Łódź, ul. Żeromskiego 116, bud. A27, I piętro, p. 161

projekty@fundacja.p.lodz.pl

tel. : 42 631 21 47