Program stypendialny Fundacji Politechniki Łódzkiej
dla wybitnych studentów PŁ

XI edycja - 2023

Do zakończenia naboru wniosków pozostało:
dni
godzin
minut
Fundacja Politechniki Łódzkiej, realizując swoje cele statutowe, podejmuje inicjatywy mające na celu pomoc studentom, wspomaganie procesu ich kształcenia, działalności naukowej, jak również badawczej. W swojej działalności kieruje się hasłem „Potęgujemy możliwości!“, w czym pomóc ma organizacja kolejnej już edycji konkursu na jednorazowe stypendia w wysokości 5.000,00 zł dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej.
Program ma na celu wsparcie rozwoju wybitnych studentów Politechniki Łódzkiej – osób z potencjałem, wyjątkowymi pomysłami i wyróżniającymi osiągnięciami, promowanie zaangażowania studentów w projekty innowacyjne, konkursy, działalność naukową jak i społeczną, budowanie relacji z otoczeniem gospodarczym Uczelni.
Otrzymane stypendium stanowić ma nagrodę za trud włożony w naukę i być motywacją do dalszej pracy i osiągania jeszcze lepszych wyników. Stypendium przeznaczone jest na cel związany z edukacją lub dalszym rozwojem zawodowym laureatów. Program adresowany jest do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej.
Poprzedni
Następny
Fundacja Politechniki Łódzkiej, realizując swoje cele statutowe, podejmuje inicjatywy mające na celu pomoc studentom, wspomaganie procesu ich kształcenia, działalności naukowej, jak również badawczej. W swojej działalności kieruje się hasłem „Potęgujemy możliwości!“, w czym pomóc ma organizacja kolejnej już edycji konkursu na jednorazowe stypendia w wysokości 5.000,00 zł dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej.
Program ma na celu wsparcie rozwoju wybitnych studentów Politechniki Łódzkiej – osób z potencjałem, wyjątkowymi pomysłami i wyróżniającymi osiągnięciami, promowanie zaangażowania studentów w projekty innowacyjne, konkursy, działalność naukową jak i społeczną, budowanie relacji z otoczeniem gospodarczym Uczelni.
Otrzymane stypendium stanowić ma nagrodę za trud włożony w naukę i być motywacją do dalszej pracy i osiągania jeszcze lepszych wyników. Stypendium przeznaczone jest na cel związany z edukacją lub dalszym rozwojem zawodowym laureatów. Program adresowany jest do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej.
Poprzedni
Następny

PROGRAM STYPENDIALNY W LICZBACH

0
EDYCJI
0
Stypendystów
0
MECENASÓW

MECENASI EDYCJI 2023

MECENASI O PROGRAMIE STYPENDIALNYM

HARMONOGRAM 2023

 • Zaproszenie mecenasów do programu

  POWOŁANIE KAPITUŁY KONKURSU

  maj - lipiec 2023

 • Aplikacje studentów

  KAMPANIA INFORMACYJNA

  wrzesień - październik 2023

 • OCENA WNIOSKÓW

  PRACE KAPITUŁY KONKURSU

  październik - listopad 2023

 • GALA WRĘCZENIA STYPENDIÓW

  listopad - grudzień 2023

POZNAJ OPINIE LAUREATÓW POPRZEDNICH EDYCJ

Julia Dominiak
stypendystka Fundacji PŁ
Odtwórz wideo
Paulina Modrzejewska
stypendystka Fundacji PŁ

Co laureaci poprzednich edycji mówią o Programie?

Relacje stypendystów

Q

FAQ

Nie, konkurs jest adresowany do studentów I i II stopnia wszystkich wydziałów PŁ.

Do oceny brane są pod uwagę osiągnięcia z całego okresu studiów.

Nie, oceniane są osiągnięcia zdobyte podczas studiów.

Wyniki konkursu – lista laureatów – zostaną opublikowane na stronie Fundacji PŁ. Dodatkowo każdy student biorący udział w konkursie otrzyma informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium.

O wynikach konkursu informować będziemy na przełomie listopada-grudnia 2023.

PATRONAT HONOROWY

PROF. DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF JÓŹWIK
REKTOR POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

KONTAKT

Fundacja Politechniki Łódzkiej
Łódź, ul. Żeromskiego 116

biuro@fundacja.p.lodz.pl
42 631 21 47

Koordynator Programu
Ilona Kabat

ilona.kabat@fundacja.p.lodz.pl
571 296 309