Dofinansowanie ze środków Fundacji PŁ na 2021 rok zostało przyznane

Posted Posted in Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Politechniki Łódzkiej przyznała dofinansowanie na 2021 rok niżej wymienionym projektom:

1. Doposażenie laboratorium syntezy nanomateriałów w hemogenizator ultradźwiękowy do otrzymywania modyfikowanych nanorurek węglowych.
2. Aparatura do syntezy połączeń koordynacyjnych o potencjalnym zastosowaniu w medycynie.
3. Stanowisko naukowo-dydatktyczne do otrzymywania niewielkich prób innowacyjnych mas kosmetycznych w ramach przedmiotu “Projektowanie produktu kosmetycznego”.
4. Liga Zadaniowa – konkurs matematyczny dla studentów kierunku matematyka stosowana wydziału FTIMS PŁ.
5. X Skill Up! – Konferencja Szkoleniowa Samorządu Studenckiego PŁ.
6. XI Skill Up! – Konferencja Szkoleniowa Samorządu Studenckiego PŁ.
7. Gra Planszowa SSPŁ.
8. Gala Aktywności Środowiska Studenckiego Politechniki Łódzkiej 2021.
9. Adapciak Politechniki Łódzkiej 2021.
10. Planery SSPŁ 2021.
11. Wielka Integracja Pierwszorocznych PŁ 2021.
12. Generative Urban Small Turbine (GUST).
13. Reprezentowanie Polski oraz Politechniki Łódzkiej podczas zawodów samochodów elektrycznych napędzanych energią słoneczną w 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące podpisania umów zostaną przesłane do Kierowników Jednostek PŁ zwycięskich projektów oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację.

Łódzkie Dni Informatyki 2020

Posted Posted in Aktualności

Łódzkie Dni Informatyki to największa tego typu inicjatywa w Łodzi, której organizatorami są ICT Polska Centralna Klaster, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki oraz Fundacja Politechniki Łódzkiej. Kierowane są do studentów, uczniów szkół średnich, jak i specjalistów z branży ICT, którzy będą mieli możliwość wzięcia udziału w ciekawych prelekcjach, warsztatach i spotkaniach z pracodawcami. Tegoroczna IV edycja odbywa się w formule online, aby zagwarantować wszystkim bezpieczeństwo w trakcie wydarzenia.
Więcej na http://www.lodzkiedniinformatyki.pl

Ogłoszenie wyników VIII edycji Konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej

Posted Posted in Aktualności

Z uwagi na wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanych z pandemią koronawirusa, organizacja gali wręczenia stypendiów VIII edycji Konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej, nie będzie możliwa. W związku z powyższym Zarząd Fundacji PŁ w uzgodnieniu z Jego Magnificencją Rektorem PŁ podjął decyzję o ogłoszeniu wyników Konkursu poprzez zamieszczenie informacji o laureatach na stronach internetowych Fundacji PŁ oraz Politechniki Łódzkiej.

Do VIII edycji Konkursu Dziekani i Prodziekani Wydziałów PŁ zgłosili 55 kandydatów. Decyzją Kapituły Konkursu, w skład której weszli przedstawiciele darczyńców, przedstawiciel Fundacji PŁ, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego PŁ oraz Przewodniczący Kapituły – Prorektor ds. Studenckich PŁ, wyłoniono 16 laureatów. Kandydaci oceniani byli w oparciu o takie kryteria jak: działalność w kołach naukowych, artykuły, referaty, udział w konferencjach, uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych lub artystycznych, praktyki, staże, nagrody i wyróżnienia w konkursach, certyfikaty, współpraca z biznesem oraz inne spełniające kryteria rozwoju naukowego lub artystycznego.

Jednorazowe stypendia w wysokości 5.000,00 zł zostały ufundowane przez: Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (6 stypendiów), ICT Polska Centralna Klaster (3 stypendia), Wielton S.A. (2 stypendia), Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (1 stypendium), Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. (1 stypendium), Textilimpex Sp. z o.o. (1 stypendium), Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa (1 stypendium) i Fundację Politechniki Łódzkiej (1 stypendium).

Zwycięzcami VIII edycji Konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej zostali:

 1. Piotr Ładoński – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, IFE
 2. Mikołaj Woźniak – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, IFE
 3. Tomasz Burzyński – Wydział Mechaniczny, IFE
 4. Michał Pieprzowski – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, IFE
 5. Łukasz Pokrzywka – Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, IFE
 6. Paweł Rogowski – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 7. Marcin Błaszczyk – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 8. Wojciech Śmiechowicz – Wydział Mechaniczny, IFE
 9. Marta Strzałka – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 10. Marta Zielińska – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 11. Dominik Malinowski – Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 12. Stanisław Puławski – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 13. Adam Kuzański – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, IFE
 14. Julia Mejer – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 15. Michał Tarkowski – Wydział Mechaniczny, IFE
 16. Karolina Beton – Wydział Chemiczny

Wszystkim Laureatom gratulujemy! Życzymy sukcesów, wytrwałości w realizowaniu wszelkich projektów, a także dalszego rozwoju naukowego. Z wyróżnionymi studentami skontaktujemy się indywidualnie celem podpisania umowy stypendialnej i przekazania środków.

Szczególne podziękowanie kierujemy do darczyńców tegorocznych stypendiów

 

 

Patronaty VIII edycji Konkursu

logotyp_politechnika_lodzka
MNiSW

 

Jednocześnie informujemy, iż Fundacja Politechniki Łódzkiej będzie kontynuować wpieranie rozwoju naukowego studentów PŁ i już wkrótce ogłosi kolejną edycję Konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej.

Wnioski o dofinansowanie ze środków Fundacji PŁ na 2021 rok

Posted Posted in Aktualności

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zgodnie z celami określonymi w Statucie Fundacji PŁ na realizację projektów w 2021 roku.

Wnioski powinny być przesyłane lub składane w biurze Fundacji PŁ ul. S. Żeromskiego 116 bud. A28 pok. 204 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2020 r.

Poniżej znajduje się „Regulamin FPŁ dotyczący składania wniosków i przyznawania dofinansowania” wraz z formularzem „Wniosek o dofinansowanie ze środków Fundacji PŁ”. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest poprawne wypełnienie jego wszystkich pól.

Regulamin dofinansowania FPŁ

Wniosek o dofinansowanie

Promocja ekotechnologii rozwijanych na PŁ

Posted Posted in Aktualności

Fundacja Politechniki Łódzkiej wraz ze studentami z Zespołu Lodz Solar Team Politechniki Łódzkiej realizuje projekt pt. „Promocja oraz zwiększenie świadomości w szkołach średnich na temat ekotechnologii rozwijanych na Politechnice Łódzkiej”. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z pojęciami takimi jak elektromobilność, odnawialne źródła energii w motoryzacji, ale również zachęcenia przyszłych studentów do wybrania Politechniki Łódzkiej jako ich przyszłej uczelni. Podczas spotkań przedstawiciele Zespołu Lodz Solar Team będą odpowiadali na pytania związane z ekotechnologią, zaprezentują ofertę programową PŁ oraz odpowiedzą na pytania dotyczące życia studenckiego w Łodzi.

Projekt dofinansowano z budżetu Miasta Łodzi przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu “Łódź naukowa, Łódź akademicka – małe granty”.

UBEZPIECZENIA 2020/2021

Posted Posted in Aktualności, Ubezpieczenia
Photo by Allan Mas from Pexels

Studenci!
Pamiętajcie o opłaceniu składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2020 / 2021

W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się (lub przesłać drogą mailową) do dziekanatu na swoim wydziale dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG otrzymany na swój adres e-mail.

Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus otrzymane po zalogowaniu się i zawarciu umowy na swój adres e-mail do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w okresie od 1 października 2020 roku (w przypadku zakupu polisy do 30 września) lub od dnia następnego po dniu w którym została opłacona składka (w przypadku zakupu polisy po 30 września) do 30 września 2021 roku będzie funkcjonowało na podstawie poniższych warunków. Program ubezpieczenia jest oparty na warunkach ubezpieczenia INTERRISK TU SA VIG wyłonionych w ramach konkursu ofert.


PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EDU PLUS UMIESZCZONEJ W PONIŻEJ PODANYCH LINKACH

POLISA NNW ORAZ OC W ŻYCIU PRYWATNYM

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2) Podaj numer ID Klienta: srx4v

Oferta przewiduje III Warianty ubezpieczenia:

 1. Składka 79 zł Suma Ubezpieczenia NNW 33 000 zł + OC 10 000 zł
 2. Składka 83 zł Suma Ubezpieczenia NNW 35 000 zł + OC 10 000 zł
 3. Składka 86 zł Suma Ubezpieczenia NNW 40 000 zł + OC 10 000 zł

Zapoznaj się z ofertą i dokonaj zakupu ubezpieczenia maksymalnie do dnia 31.08.2021 r.


ZGŁASZANIE SZKÓD

Aby zgłosić szkodę objętą ubezpieczeniem firmy InterRisk proszę kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej za pośrednictwem strony internetowej, infolinii lub bezpośrednio w placówce firmy ubezpieczeniowej InterRisk.
W przypadku szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałych w mieniu Politechniki Łódzkiej należy wypełnić „Oświadczenie do szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym” dostępne w dziekanatach Państwa wydziałów.

Likwidacja szkód pod nr telefonu 22-575-25-25
Mail : szkody@interrisk.pl lub przez stronę internetową www.interrisk.pl


Podstawa ubezpieczenia:

Warunki EDU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03 marca 2020 r.”

Warunki EDU

Warunki OC

OGÓLNE WARUNKI Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku”

Warunki OC