Promocja ekotechnologii rozwijanych na PŁ

Posted Posted in Aktualności

Fundacja Politechniki Łódzkiej wraz ze studentami z Zespołu Lodz Solar Team Politechniki Łódzkiej realizuje projekt pt. „Promocja oraz zwiększenie świadomości w szkołach średnich na temat ekotechnologii rozwijanych na Politechnice Łódzkiej”. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z pojęciami takimi jak elektromobilność, odnawialne źródła energii w motoryzacji, ale również zachęcenia przyszłych studentów do wybrania Politechniki Łódzkiej jako ich przyszłej uczelni. Podczas spotkań przedstawiciele Zespołu Lodz Solar Team będą odpowiadali na pytania związane z ekotechnologią, zaprezentują ofertę programową PŁ oraz odpowiedzą na pytania dotyczące życia studenckiego w Łodzi.

Projekt dofinansowano z budżetu Miasta Łodzi przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu “Łódź naukowa, Łódź akademicka – małe granty”.

UBEZPIECZENIA 2020/2021

Posted Posted in Aktualności, Ubezpieczenia

Szanowny Studencie pamiętaj o opłaceniu składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2020 / 2021

W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się (lub przesłać drogą mailową) do dziekanatu na swoim wydziale dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG otrzymany na swój adres e-mail.

Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus otrzymane po zalogowaniu się i zawarciu umowy na swój adres e-mail do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w okresie od 1 października 2020 roku (w przypadku zakupu polisy do 30 września) lub od dnia następnego po dniu w którym została opłacona składka (w przypadku zakupu polisy po 30 września) do 30 września 2021 roku będzie funkcjonowało na podstawie poniższych warunków. Program ubezpieczenia jest oparty na warunkach ubezpieczenia INTERRISK TU SA VIG wyłonionych w ramach konkursu ofert.


PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EDU PLUS UMIESZCZONEJ W PONIŻEJ PODANYCH LINKACH

POLISA NNW ORAZ OC W ŻYCIU PRYWATNYM

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2) Podaj numer ID Klienta: srx4v

Oferta przewiduje III Warianty ubezpieczenia:

  1. Składka 79 zł Suma Ubezpieczenia NNW 33 000 zł + OC 10 000 zł
  2. Składka 83 zł Suma Ubezpieczenia NNW 35 000 zł + OC 10 000 zł
  3. Składka 86 zł Suma Ubezpieczenia NNW 40 000 zł + OC 10 000 zł

Zapoznaj się z ofertą i dokonaj zakupu ubezpieczenia maksymalnie do dnia 31.08.2021 r.

KOMUNIKAT
dot. zgłaszania szkód

Aby zgłosić szkodę objętą ubezpieczeniem firmy InterRisk proszę kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej za pośrednictwem strony internetowej, infolinii lub bezpośrednio w placówce firmy ubezpieczeniowej InterRisk.
W przypadku szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałych w mieniu Politechniki Łódzkiej należy wypełnić „Oświadczenie do szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym” dostępne w dziekanatach Państwa wydziałów.

Likwidacja szkód pod nr telefonu 22-575-25-25
Mail : szkody@interrisk.pl lub przez stronę internetową www.interrisk.pl

Podstawa ubezpieczenia:

Warunki EDU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03 marca 2020 r.”

Warunki OC

OGÓLNE WARUNKI Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku”

Gala wręczenia stypendiów odwołana

Posted Posted in Aktualności

W związku z decyzją Rektora Politechniki Łódzkiej o odwołaniu zajęć dla studentów oraz zakazie organizacji wydarzeń na terenie Politechniki Łódzkiej informujemy, że Gala wręczenia jednorazowych stypendiów Fundacji Politechniki Łódzkiej dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej planowana na 20 marca 2020 r. na godzinę 11.00 została odwołana.

O nowym terminie Gali poinformujemy w osobnym komunikacie.

Wesołych Świąt!

Posted Posted in Aktualności

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniem za dotychczasową współpracę składają
Fundacji Politechniki Łódzkiej

Łódzkie Dni Informatyki 2019

Posted Posted in Aktualności, ICT KLASTER

Łódzkie Dni Informatyki to największa tego typu inicjatywa w Łodzi, której organizatorami są ICT Polska Centralna Klaster, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki oraz Fundacja Politechniki Łódzkiej.

ŁDI kierowane są do studentów, uczniów szkół średnich, jak i specjalistów z branży ICT, którzy będą mieli możliwość wzięcia udziału w serii wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych prowadzonych przez praktyków z branży IT. W tym roku odbędzie się już trzecia edycja wydarzenia i podobnie jak w latach ubiegłych, podczas ŁDI będzie można poznać najnowsze technologie stosowane w branży, a także zapoznać się z ofertami największych pracodawców IT w Łodzi. 

Więcej informacji znajduje się pod adresem www.lodzkiedniinformatyki.pl

Partnerami tegorocznej edycji Łódzkich Dni Informatyki są:

ŁDI_2019_baner 250x120-1

Stypendia 2019

Posted Posted in Aktualności

Fundacja Politechniki Łódzkiej ogłasza konkurs
na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów naszej uczelni!

Stypendia mają charakter jednorazowej wypłaty, w wysokości 5.000 zł brutto.
Zgodnie z regulaminem do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium uprawnieni są Dziekani lub Prodziekani Wydziałów PŁ.
Wnioski można składać w terminie od 28.10.2019 r. do 29.11.2019 r. w siedzibie Fundacji PŁ (ul. Żeromskiego 116, budynek A28, II piętro, pok. 204), po uprzednim przesłaniu wersji elektronicznej w formie elektronicznej (bez załączników) w formacie Word na adres: fundacja@info.p.lodz.pl
Regulamin Konkursu dostępny jest poniżej:

Załączniki
Regulamin konkursu na jednorazowe stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej
Załącznik nr 1 i nr 2 – wniosek o stypendium wraz z oświadczeniem kandydata

W celu złożenia kompletnego wniosku należy dostarczyć Wniosek o stypendium wraz z oświadczeniem kandydata, które stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do regulaminu oraz niezbędne załączniki do wniosku.

Tegoroczna VIII edycja została objęta patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej.