Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC i NNW studentów i doktorantów w roku akademickim 2021/2022

Studencie, doktorancie! Pamiętaj wykupić ubezpieczenie na rok akademicki 2021/2022

  • W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się (lub przesłać drogą mailową) do dziekanatu na swoim wydziale dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG otrzymany na swój adres e-mail.
  • Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus otrzymane po zalogowaniu się i zawarciu umowy na swój adres e-mail do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w okresie od 1 października 2021 roku (w przypadku zakupu polisy do 30 września) lub od dnia następnego po dniu w którym została opłacona składka (w przypadku zakupu polisy po 30 września) do 30 września 2022 roku będzie funkcjonowało na podstawie poniższych warunków. 

Program ubezpieczenia jest oparty na warunkach ubezpieczenia INTERRISK TU SA VIG wyłonionych w ramach konkursu ofert.

Aktualności dotyczące ubezpieczeń

Pytania i odpowiedzi

  • W przypadku zakupu polisy do 30 września 2021 r. – obowiązuje w okresie od 1 października 2021 roku.
  • W przypadku zakupu polisy po 30 września 2021 r. – obowiązuje od dnia następnego, po dniu w którym została opłacona składka.

Do 30 września 2022 roku bez względu na termin jego wykupienia.

Nie, kwota składki jest stała bez względu na termin wykupienia ubezpieczenia.

Tak, OC w życiu prywatnym zostało rozszerzone o OC w związku z odbywaniem praktyk studenckich, uprawianiem sportów oraz nauką, stażami i wykonywaniem pracy.

Na początek proszę sprawdzić spam w skrzynce poczty e-mail. Zdarza się, że potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia trafia do spam-u. Jeśli tam go nie ma, prosimy wysłać wiadomość na adres e-mail: wroclaw@interrisk.pl.

Szczegóły zostały opisane na naszej stronie https://fundacja.p.lodz.pl/2021/09/ubezpieczenie-oc-i-nnw-2021-2022-problemy-z-certyfikatem/

Warianty różnią się wysokością sumy ubezpieczenia NNW i OC w życiu prywatnym i wynoszą:

Wariant I – Suma Ubezpieczenia NNW 33 000 zł + OC 10 000 zł

Wariant II – Suma Ubezpieczenia NNW 40 000 zł + OC 10 000 zł

Wariant III – Suma Ubezpieczenia NNW 60 000 zł + OC 50 000 zł

Komunikaty archiwalne

Ubezpieczenia 2019/20 – zmiana numeru ID Klienta

Od 01.02.2020 r. nastąpi zmiana numeru ID Klienta w procedurze zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy edu plus. Poniżej aktualna procedura zawarcia umowy ubezpieczenia: 1) Wejdź na stronę https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 2) Podaj numer ID Klienta: yxwda Zapoznaj się z ofertą i dokonaj zakupu ubezpieczenia maksymalnie do dnia  31.08.2020 r.

Więcej »

Ubezpieczenia 2020/21 – problemy z certyfikatem

W przypadku nie otrzymania certyfikatu za opłacone ubezpieczenia, prosimy kierować wszelkie zapytania i wnioski pod adres mailowy: wroclaw@interrisk.pl W celu przyspieszenia procedury prosimy o podanie następujących danych w mailu: Temat: Imię, Nazwisko, nr polisy. Treść: opis sprawy wraz z danymi do kontaktu (numer telefonu).  Załączniki: potwierdzenie przelewu opłaconej składki.  Przed

Więcej »
Skip to content