Ubezpieczenia


Ubezpieczenie OC i NNW studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

Studencie, doktorancie! Pamiętaj wykupić ubezpieczenie na nowy rok akademicki 2023/2024

  • W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się (lub przesłać drogą mailową) do dziekanatu na swoim wydziale dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG otrzymany na swój adres e-mail.
  • Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus otrzymane po zalogowaniu się i zawarciu umowy na swój adres e-mail do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

Okresy ubezpieczenia

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, w roku akademickim 2023/2024 funkcjonuje w następujących opcjach:

Termin zawarcia umowy ubezpieczenia

Okres obowiązywania ubezpieczenia

wrzesień 2023

od 1 października 2023 – do 30 września 2024

październik 2023

od dnia następnego po opłaceniu składki – do 30 września 2024

listopad 2023

od dnia następnego po opłaceniu składki – do 31 października 2024

grudzień 2023

od dnia następnego po opłaceniu składki – do 30 listopada 2024

styczeń 2024

od dnia następnego po opłaceniu składki – do 31 grudnia 2024

luty 2024

od dnia następnego po opłaceniu składki – do 31 stycznia 2025

marzec 2024

od dnia następnego po opłaceniu składki – do 28 lutego 2025

Program ubezpieczenia jest oparty na warunkach ubezpieczenia INTERRISK TU SA VIG wyłonionych w ramach konkursu ofert. Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia, informacje dot. zgłaszania szkód oraz niezbędne dokumenty znajdziesz w zakładkach poniżej.

Ubezpieczenia w PŁ w roku akademickim 2023/2024

Fundacja Politechniki Łódzkiej na podstawie porozumienia z Politechniką Łódzką odpowiada za wyłonienie najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i doktorantów PŁ.

Aktualności dotyczące ubezpieczeń

Pytania i odpowiedzi

  • W przypadku zakupu polisy do 30 września 2023 r. – obowiązuje w okresie od 1 października 2023 roku.
  • W przypadku zakupu polisy od 1 października 2023 r. – obowiązuje od dnia następnego, po dniu w którym została opłacona składka.

W przypadku zakupu polisy w okresie od 1 września 2023 r. do 31 października 2023 r. – polisa obowiązuje do 30 września 2024 roku.

Wykupienie ubezpieczenia w kolejnych miesiącach zgodnie z tabelą powyżej.

Nie, kwota składki jest stała bez względu na termin wykupienia ubezpieczenia.

Tak, OC w życiu prywatnym zostało rozszerzone o OC w związku z odbywaniem praktyk studenckich, uprawianiem sportów oraz nauką, stażami i wykonywaniem pracy.

Na początek proszę sprawdzić spam w skrzynce poczty e-mail. Zdarza się, że potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia trafia do spam-u. Jeśli tam go nie ma, prosimy wysłać wiadomość na adres e-mail: wroclaw@interrisk.pl.

Szczegóły zostały opisane na naszej stronie https://fundacja.p.lodz.pl/2023/09/informacja-dotyczaca-certyfikatu-ubezpieczenia-oc-i-nnw/

Warianty różnią się wysokością sumy ubezpieczenia NNW i OC w życiu prywatnym i wynoszą:

Wariant I – Suma Ubezpieczenia NNW 50 000 zł + OC 10 000 zł

Wariant II – Suma Ubezpieczenia NNW 60 000 zł + OC 10 000 zł

Wariant III – Suma Ubezpieczenia NNW 80 000 zł + OC 20 000 zł

Wariant IV – Suma Ubezpieczenia NNW 100 000 zł + OC 50 000 zł

Proszę kontaktować się z firmą ubezpieczeniową InterRisk wysyłając wiadomość na adres mailowy: wroclaw@interrisk.pl.

Aby zgłosić szkodę objętą ubezpieczeniem firmy InterRisk proszę kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej za pośrednictwem strony internetowej, infolinii lub bezpośrednio w placówce firmy ubezpieczeniowej InterRisk.
W przypadku szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałych w mieniu Politechniki Łódzkiej należy wypełnić „Oświadczenie do szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym” dostępne w dziekanatach Państwa wydziałów.

Likwidacja szkód pod nr telefonu 22-575-25-25
Mail: szkody@interrisk.pl lub przez stronę internetową www.interrisk.pl

Komunikaty archiwalne

Ubezpieczenia 2019/20 – zmiana numeru ID Klienta

Od 01.02.2020 r. nastąpi zmiana numeru ID Klienta w procedurze zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy edu plus. Poniżej aktualna procedura zawarcia umowy ubezpieczenia: 1) Wejdź na stronę https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 2) Podaj numer ID Klienta: yxwda Zapoznaj się z ofertą i dokonaj zakupu ubezpieczenia maksymalnie do dnia  31.08.2020 r.

Więcej »

Ubezpieczenia 2020/21 – problemy z certyfikatem

W przypadku nie otrzymania certyfikatu za opłacone ubezpieczenia, prosimy kierować wszelkie zapytania i wnioski pod adres mailowy: wroclaw@interrisk.pl W celu przyspieszenia procedury prosimy o podanie następujących danych w mailu: Temat: Imię, Nazwisko, nr polisy. Treść: opis sprawy wraz z danymi do kontaktu (numer telefonu).  Załączniki: potwierdzenie przelewu opłaconej składki.  Przed

Więcej »

Naszym celem jest wspomaganie rozwoju kształcenia studentów, działalności naukowo-badawczej a także integracja środowiska akademickiego.