Łódzki Klaster ICT

Misją Łódzkiego Klastra ICT jest reprezentowanie branży ICT, integracja środowisk akademickich, biznesowych i organizacji otoczenia biznesu oraz wspieranie branży ICT zapewniając warunki do jej dynamicznego rozwoju.

Współpraca

ze środowiskiem akademickim w celu rozwoju kierunków kształcenia oraz badań naukowych na potrzeby branży IT.

Budowanie świadomości

dotyczącej możliwości edukacji, pracy i rozwoju w branży IT oraz dynamicznie rozwijającego się przemysłu technologicznego w regionie Polski centralnej.

Kreowanie

pozytywnego wizerunku, przedstawianie osiągnięć i kompetencji uczestników Klastra wśród środowiska biznesowego.

Fundacja Politechniki Łódzkiej pełni rolę Administratora Łódzkiego Klastra ICT.

Projekty realizowane przez Łódzki Klaster ICT:

Wydarzenie organizowane we współpracy z Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Łódzkim, kierowane do uczniów szkół średnich oraz studentów łódzkich uczelni. 

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość brać udział w indywidualnych rozmowach z pracodawcami z branży IT, uczestniczyć w panelach dyskusyjnych oraz warsztatach eksperckich prowadzonych przez prelegentów reprezentujących łódzkie firmy oraz uczelnie.

Join IT in Lodz

Branża IT jedynie dla umysłów ścisłych? Nie! W kampanii Join IT in Lodz ICT Klaster wraz z Politechniką Łódzką promują przebranżowienie i przedstawiają historie bohaterów akcji, którzy postanowili nie tylko zmienić pracę, ale rozwijać się w branży o zupełnie odmiennej specyfice.

W akcji udział brały firmy współpracujące z Klastrem, m.in. Fujitsu i Accenture. Kampania wspiera również promowaną przez łódzkie uczelnie ideę life-long learning, tak istotną w branży IT.

Warsztaty eksperckie

ICT Klaster wraz z partnerskimi firmami organizuje warsztaty skierowane do studentów łódzkich uczelni. Dla uczestników to okazja aby zapoznać się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami ze świata IT oraz lepiej poznać pracodawców z branży.

Stypenia i granty

Klaster co roku funduje indywidualne stypendia w wysokości 5000 zł dla szczególnie uzdolnionych studentów.  Wspiera także, w formie finansowych grantów, działalność studenckich kół naukowych, dzięki którym mogą realizować swoje projekty.