O Fundacji

Potęgujemy możliwości

Fundacja Politechniki Łódzkiej powstała w 2011 r. z myślą o środowisku akademickim Politechniki Łódzkiej. Prowadzone działania mają wspierać pozyskiwanie środków wspomagających kształcenie studentów, ich działalność naukowo – badawczą oraz rozwój.

Fundacja Politechniki Łódzkiej od początku powstania wspiera aktywność studentów, działalność kół  naukowych czy Samorządu Studenckiego PŁ. Przez ostatnie 10 lat udało się nam zorganizować wiele konferencji naukowych, szkoleń oraz konkursów – dzięki nim najzdolniejsi studenci uzyskali wsparcie na dalszy rozwój naukowy.

Wsparcie dla rozwoju studentów PŁ

Jedną z pierwszych inicjatyw Fundacji Politechniki Łódzkiej jest Konkurs na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej. Co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem studentów Uczelni.

Fundacja Politechniki Łódzkiej wspiera także naukową działalność studencką na Politechnice Łódzkiej. Angażuje się w dofinansowanie kół naukowych, w których studenci rozwijają swoje pasje, a jednocześnie zdobywają doświadczenie, które może być przydatne w przyszłym zawodzie. Dofinansowaliśmy m.in. projekt Generative Urban Small Turbine – SKN Energetyków, projekt Łódź Solar Team – SKN Miłośników Motoryzacji czy projekt Raptors – SKN SKaNeR.

Działamy na rzecz studentów z niepełnosprawnością

Projekty realizowane przez Fundację PŁ obejmują swym zasięgiem również działania na rzecz studentów niepełnosprawnych. Mają one na celu aktywizację młodzieży akademickiej, integrację, zwiększanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, stwarzanie warunków sprzyjających usamodzielnianiu się studentów, rozwój ich umiejętności interpersonalnych, a także przełamywanie funkcjonujących stereotypów. Dotychczas udało się zrealizować takie projekty jak: Aron, Szlifiernia Diamentów, Akademicka Szkoła Rozwoju czy kilka edycji Ogólnopolskiego Forum Studentów z Niepełnosprawnością.

Wsparcie dla Samorządu Studenckiego PŁ

Fundacja Politechniki Łódzkiej to także wsparcie dla Samorządu Studenckiego PŁ. Dzięki naszej współpracy udało się zorganizować wiele wydarzeń m.in. Juwenalia, Adapciak, Zimowisko PŁ, konferencje szkoleniowo-integracyjne Skill Up!, czy projekt „Akademicka Szkoła Liderów” mający na celu aktywizację młodych osób do działalności społecznej i studenckiej.

PoliClinic Centrum Medyczne Fundacji Politechniki Łódzkiej (dawniej: Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej)

Bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu Fundacji PŁ odgrywa także PoliClinic Centrum Medyczne Fundacji Politechniki Łódzkiej (dawniej: Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej FPŁ, CDiTL) – placówka prowadząca działalność diagnostyczną i leczniczą z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń medycznych. Kluczowym obszarem specjalizacji jest medycyna estetyczna i terapie laserowe. Placówka stale rozwija zakres swoich usług, aby móc świadczyć kompleksową opiekę nad pacjentami.

Poza usługami komercyjnymi realizowane są również świadczenia w ramach kontraktu z NFZ w poradniach: chirurgii, dermatologii, ginekologii oraz programy profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.

Adresy: Al. Politechniki 10 (Zatoka Sportu), ul. Wólczańska 215.

Poznajmy się lepiej

Te i inne inicjatywy Fundacji Politechniki Łódzkiej są kierowane do społeczności akademickiej. Wspieramy rozwój naukowy i  przedsiębiorczość studentów. Działamy na rzecz społeczności akademickiej w zakresie bezpiecznego życia i studiowania, ochrony przed skutkami zdarzeń losowych oraz w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.