Punkt kontaktowy ODO

Punkt kontaktowy w sprawach ochrony danych osobowych 

e- mail :  iod.fundacja@info.p.lodz.pl
telefon:  (42) 631 28 37