Akademicka Szkoła Liderów

Akademicka Szkoła Liderów to projekt realizowany przez Fundację Politechniki Łódzkiej w okresie od 1.05.2019 do 31.12.2019 r.

Cel projektu: aktywizacja młodych osób do działalności społecznej i studenckiej. 

Cele szczegółowe:

1. Wzrost zainteresowania młodych ludzi rozpoczynających studia na Politechnice Łódzkiej działalnością społeczną i angażowaniem się w organizacje ją  reprezentujące np. samorząd studencki.

2. Popularyzacja Politechniki Łódzkiej jako Uczelni otwartej na rozwój naukowy oraz działalność społeczną i organizacyjną.

3. Zwiększenie do co najmniej 25 osób liczby wolontariuszy działających przy realizacji projektów Fundacji Politechniki Łódzkiej.

4. Budowanie sieci kontaktów i grona osób, które w przyszłości będą lokalnymi liderami społeczności.

Projekt kierowany był do studentów Politechniki Łódzkiej oraz do absolwentów szkół średnich, którzy w tym roku rozpoczną studia na naszej uczelni. Udział w projekcie był bezpłatny.

 

Zarządzanie projektami

Zdobywanie wiedzy i pierwszych doświadczeń w zarządzaniu własnymi projektami

Kompetencje liderskie

Rozwijanie kluczowych umiejętności niezbędnych u liderów kierujących zespołami

Wolontariat

promowanie postaw społecznych wspierających społeczeństwo obywatelskie i zrównoważony rozwój.

Wydarzenia realizowane w ramach projektu Akademicka Szkoła Liderów

W ramach projektu odbył się 5-dniowy wyjazd szkoleniowy w dniach 9-13 września 2019 r., w ramach którego uczestnicy wzięli udział w szkoleniach związanych z:

  • realizacją projektów,
  • doskonaleniem umiejętności liderskich,
  • pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
  • promocją wydarzeń,
  • działalnością organizacji studenckich,
  • organizacją imprez. 

Projekt zespołowy

Po szkoleniu liderów uczestnicy wykorzystali nabyte podczas niego umiejętności do organizacji wspólnego projektu-wydarzenia na Politechnice Łódzkiej. Do udziały w nim zaproszeni zostali przede wszystkim studenci pierwszego roku Politechniki Łódzkiej oraz ich koledzy i koleżanki ze studiów. 

Podczas wspólnego projektu studenci uczestniczyli w trzydniowej integracji obejmującej gry terenowe umożliwiające zapoznanie z Łodzią oraz zabawy typu: gry planszowe, karaoke, Całość wydarzenia zostanie zaplanowana przez uczestników projektu ASL.

Galeria Akademicka Szkoła Liderów

Współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

Artykuły związane z projektem

Wolontariusz do projektu

Fundacja Politechniki Łódzkiej realizuje projekt „Akademicka Szkoła Liderów”, który kierowany jest do studentów i przyszłych studentów Politechniki Łódzkiej. Celem projektu jest aktywizacja młodych ludzi i

Czytaj więcej »