Wnioski o dofinansowanie na rok 2020

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zgodnie z celami określonymi w Statucie Fundacji PŁ na realizację projektów w 2020 roku.

Wnioski powinny być przesyłane lub składane w biurze Fundacji ul. S. Żeromskiego 116 bud. A28 pok. 204 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019 r.

Poniżej znajduje się „Regulamin FPŁ dotyczący składania wniosków i przyznawania dofinansowania” wraz z formularzem „wniosku o dofinansowanie”. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest poprawne wypełnienie jego wszystkich pól.

Regulamin dofinansowania FPŁ

Wniosek o dofinansowanie

Skip to content