Ogłoszenie wyników VIII edycji Konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej

Studenta zapisuje pomysły na kartkach

Z uwagi na wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanych z pandemią koronawirusa, organizacja gali wręczenia stypendiów VIII edycji Konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej, nie będzie możliwa.

W związku z powyższym Zarząd Fundacji PŁ w uzgodnieniu z Jego Magnificencją Rektorem PŁ podjął decyzję o ogłoszeniu wyników Konkursu poprzez zamieszczenie informacji o laureatach na stronach internetowych Fundacji PŁ oraz Politechniki Łódzkiej.

Do VIII edycji Konkursu Dziekani i Prodziekani Wydziałów PŁ zgłosili 55 kandydatów. Decyzją Kapituły Konkursu, w skład której weszli przedstawiciele darczyńców, przedstawiciel Fundacji PŁ, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego PŁ oraz Przewodniczący Kapituły – Prorektor ds. Studenckich PŁ, wyłoniono 16 laureatów. Kandydaci oceniani byli w oparciu o takie kryteria jak: działalność w kołach naukowych, artykuły, referaty, udział w konferencjach, uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych lub artystycznych, praktyki, staże, nagrody i wyróżnienia w konkursach, certyfikaty, współpraca z biznesem oraz inne spełniające kryteria rozwoju naukowego lub artystycznego.

Jednorazowe stypendia w wysokości 5.000,00 zł zostały ufundowane przez: Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (6 stypendiów), ICT Polska Centralna Klaster (3 stypendia), Wielton S.A. (2 stypendia), Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (1 stypendium), Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. (1 stypendium), Textilimpex Sp. z o.o. (1 stypendium), Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa (1 stypendium) i Fundację Politechniki Łódzkiej (1 stypendium).

Zwycięzcami VIII edycji Konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej zostali:

 1. Piotr Ładoński – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, IFE
 2. Mikołaj Woźniak – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, IFE
 3. Tomasz Burzyński – Wydział Mechaniczny, IFE
 4. Michał Pieprzowski – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, IFE
 5. Łukasz Pokrzywka – Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, IFE
 6. Paweł Rogowski – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 7. Marcin Błaszczyk – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 8. Wojciech Śmiechowicz – Wydział Mechaniczny, IFE
 9. Marta Strzałka – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 10. Marta Zielińska – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 11. Dominik Malinowski – Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 12. Stanisław Puławski – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 13. Adam Kuzański – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, IFE
 14. Julia Mejer – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 15. Michał Tarkowski – Wydział Mechaniczny, IFE
 16. Karolina Beton – Wydział Chemiczny

Wszystkim Laureatom gratulujemy! Życzymy sukcesów, wytrwałości w realizowaniu wszelkich projektów, a także dalszego rozwoju naukowego. Z wyróżnionymi studentami skontaktujemy się indywidualnie celem podpisania umowy stypendialnej i przekazania środków.

Szczególne podziękowanie kierujemy do darczyńców tegorocznych stypendiów

Patronaty VIII edycji Konkursu

logotyp_politechnika_lodzka
MNiSW

Jednocześnie informujemy, iż Fundacja Politechniki Łódzkiej będzie kontynuować wpieranie rozwoju naukowego studentów PŁ i już wkrótce ogłosi kolejną edycję Konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej.

Skip to content