Dofinansowanie ze środków Fundacji PŁ na 2021 rok zostało przyznane

Ilustracja graficzna Gratulacje

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Politechniki Łódzkiej przyznała dofinansowanie na 2021 rok niżej wymienionym projektom:

1. Doposażenie laboratorium syntezy nanomateriałów w hemogenizator ultradźwiękowy do otrzymywania modyfikowanych nanorurek węglowych.
2. Aparatura do syntezy połączeń koordynacyjnych o potencjalnym zastosowaniu w medycynie.
3. Stanowisko naukowo-dydatktyczne do otrzymywania niewielkich prób innowacyjnych mas kosmetycznych w ramach przedmiotu “Projektowanie produktu kosmetycznego”.
4. Liga Zadaniowa – konkurs matematyczny dla studentów kierunku matematyka stosowana wydziału FTIMS PŁ.
5. X Skill Up! – Konferencja Szkoleniowa Samorządu Studenckiego PŁ.
6. XI Skill Up! – Konferencja Szkoleniowa Samorządu Studenckiego PŁ.
7. Gra Planszowa SSPŁ.
8. Gala Aktywności Środowiska Studenckiego Politechniki Łódzkiej 2021.
9. Adapciak Politechniki Łódzkiej 2021.
10. Planery SSPŁ 2021.
11. Wielka Integracja Pierwszorocznych PŁ 2021.
12. Generative Urban Small Turbine (GUST).
13. Reprezentowanie Polski oraz Politechniki Łódzkiej podczas zawodów samochodów elektrycznych napędzanych energią słoneczną w 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące podpisania umów zostaną przesłane do Kierowników Jednostek PŁ zwycięskich projektów oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację.

Skip to content