Zapytania ofertowe

Posted Posted in Aktualności

 

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
 1 Zakup i dostawa fabrycznie nowego lasera żółtego do poradni dermatologicznej w Łodzi Zakończone Protokół Laser Żółty
 2  Zakup i dostawa fabrycznie nowego lasera CO2 do poradni chirurgicznej w Łodzi Zakończone Protokół LASER CO2
 3 Zakup i dostawa fabrycznie nowej stacji opisowej mammografu wraz z oprogramowaniem  Zakończone Protokół – Stacja opisowa

Wyniki konkursu

Posted Posted in Aktualności

Jest nam niezmiernie miło poinformować iż zwyciężczynią Konkursu na nowe logo i logotyp oraz system identyfikacji wizualnej Fundacji Politechniki Łódzkiej jest                Lidia Małkiewicz z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Serdecznie gratulujemy i już niebawem, z dumą zaprezentujemy nasze nowe logo! Wszystkim studentom, którzy tak licznie wzięli udział w konkursie dziękujemy za nadesłane prace i liczymy na Waszą aktywność przy kolejnych projektach organizowanych przez Fundację PŁ.
gratulujemy

Konkurs Fundacji PŁ

Posted Posted in Aktualności

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem na nowe logo Fundacji PŁ, Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyników konkursu do dnia 21 sierpnia br. Zgodnie z powyższym nastąpi też przesunięcie terminu przygotowania przez  Zwycięzcę Konkursu pełnego systemu identyfikacji wizualnej  i księgi znaku, do dnia 9 października br.

zmiana

Posiedzenie Rady Klastra

Posted Posted in Aktualności

29 maja 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady ICT Polska Centralna Klastra. Przewodniczący Rady Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak omówił dotychczasowe działania oraz inicjatywy podejmowane przez łódzki Klaster. W ramach Klastra funkcjonują trzy Zespoły Zadaniowe:  ds. Kształcenia,  ds. Strategii Rozwoju i Promocji oraz  ds. Projektów. Przewodniczący Zespołów przedstawili planowane inicjatywy oraz wydarzenia na najbliższy czas. W obradach uczestniczyli przedstawiciele firm członkowskich Klastra. Obecnie Klaster ICT działający w regionie łódzkim skupia  28 podmiotów, w skład których wchodzą największe i najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa branży IT, instytucje otoczenia biznesu oraz trzy renomowane uczelnie.

jpg

Narodowy Kongres Nauki

Posted Posted in Aktualności

W dniach 25-26 maja 2017r. odbyła się Programowa Konferencja Narodowego Kongresu w Łodzi. Jest to przedostatnia z 9 konferencji poprzedzających Narodowy Kongres Nauki w Krakowie, który zaplanowany jest w dn. 19 i 20 września br.

Podczas konferencji dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0. Dorobek przeprowadzonych przez zespoły konsultacji oraz konferencji programowych NKN zostaną wykorzystane w pracy nad projektem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Tematem łódzkiej debaty było finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego. Celem jest stworzenie takiego systemu finansowania, by skutecznie motywował do podnoszenia jakości badań naukowych i kształcenia studentów.

 

18672977_1379587645442946_1468435105786894250_o

Konkurs dla studentów Politechniki Łódzkiej

Posted Posted in Aktualności

Fundacja Politechniki Łódzkiej ogłasza konkurs na nowe logo i logotyp oraz system identyfikacji wizualnej Fundacji Politechniki Łódzkiej.

Zwycięzca Konkursu otrzyma 5 000 zł. Zgłoszenia do I etapu przyjmowane są do 10 lipca 2017 r. na adres mailowy: fundacja@info.p.lodz.pl.

Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia do biura Fundacji  PŁ  ( ul. Żeromskiego 116, budynek A28, pok. nr 211) najpóźniej  w ciągu 3 dni roboczych od nadesłania pracy konkursowej stosownych dokumentów.

Szczegóły Konkursu oraz Regulamin dostępne poniżej:
Regulamin
Załącznik_1
Załącznik_2
Załącznik_3
Załącznik_4

8744aeca-7373-4924-935d-6279badfd2d6