O Fundacji

Fundacja Politechniki Łódzkiej powstała 7 lipca 2011 r. z myślą o środowisku akademickim Politechniki Łódzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem studentów. Prowadzone działania mają wspierać pozyskiwanie środków wspomagających kształcenie studentów, ich działalności naukowo – badawczej oraz rozwoju, a także integracji środowiska akademickiego. Dzięki wsparciu Fundacji udało się zorganizować wiele konferencji naukowych, szkoleń oraz konkursów dzięki którym najzdolniejsi studenci uzyskali wsparcie na dalszy rozwój naukowy. Projekty realizowane przez Fundację obejmują swym zasięgiem również działania na rzecz studentów niepełnosprawnych. Mają one na celu aktywizację młodzieży akademickiej, rozwój ich umiejętności interpersonalnych, przełamywanie funkcjonujących stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych, a także stworzenie warunków zwiększających szanse i możliwości studentów. Jednocześnie Fundacja Politechniki Łódzkiej od 2012 roku sprawuje funkcję Administratora ICT Polska Centralna Klaster, zrzeszającego trzy największe łódzkie uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz najbardziej dynamiczne i innowacyjne przedsiębiorstwa branży informatycznej w Łodzi. W 2013 r. Fundacja zaczęła prowadzić działalność leczniczą – Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej FPŁ, oferując usługi medyczne z zakresu wielu specjalności m.in.: chirurgii, dermatologii, ginekologii, chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej.