III Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawnościami

Posted Posted in Aktualności

W dniach: 24 – 26 marca 2017r. w Łodzi odbyło się III Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawnościami Łódź 2017 pt. “Zdobywaj cele – możliwości masz wiele. Już po raz trzeci Rada Studentów z Niepełnosprawnością działająca w Politechnice Łódzkiej, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Niepełnosprawni Studenci z Uniwersytetu Medycznego organizują wspólnymi siłami konferencję przeznaczoną dla niepełnosprawnych studentów z wszystkich uczelni w Polsce. Do stawiania sobie wyzwań i ich realizacji zachęcali między innymi znana niepełnosprawna fotomodelka oraz para-badmintonista. Fundacja Politechniki Łódzkiej realizując swoje cele statutowe wsparła finansowo organizację wydarzenia.

IMG_3177

Konferencja wyjazdowa Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej

Posted Posted in Aktualności

W dniach 23 – 26 marca 2017 roku w miejscowości Murzasichle odbyła się konferencja wyjazdowa Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej. Fundacja PŁ realizując swoje cele statutowe wsparła organizacje tego wyjazdu. Udział w niej wzięło 60 uczestników, Władze Uczelni oraz dwóch szkoleniowców.

IMG_9607-2

Na konferencji uczestnicy dzielili się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami pomiędzy jednostkami. Wzbogacili się o nowe umiejętności ze szkolenia z Team building’u. Podczas intensywnych dwóch dni wykładów i szkoleń mieli szansę zaprezentować swoje jednostki podczas panelu „Poznajmy się!”, gdzie odbyła się również dyskusja nad przedstawionymi pozostałym uczestnikom projektami. Samorządowcy spędzili czas na długiej debacie z Władzami Uczelni na nurtujące ich tematy, związane z bieżącym ich działaniem. Nową metoda organizacji spotkania był Open Space podczas którego samorządowcy mogli podzielić się doświadczeniem na temat działalności w WRS-ach, umiejętności miękkich i tematów Ogólnouczelnianych. Uczestnicy mieli także okazję zintegrować się podczas karaoke oraz przygotowanego dla nich ogniska.

IMG_9209
 

IMG_8894
 

IMG_9305

 

IMG_9052
IMG_9262

Stypendia Fundacji 2017

Posted Posted in Aktualności

Już po raz 5 Fundacja Politechniki Łódzkiej zorganizowała konkurs na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej. Do konkursu wytypowano 71 wniosków przedstawiających najlepsze osiągnięcia studentów PŁ.  Kandydaci oceniani byli jak co roku w oparciu o 11 kryteriów: działalność w kołach naukowych, artykuł, referaty, udział w konferencjach, uczestnictwo w projektach naukowo  – badawczych, praktyki, staże, nagrody i wyróżnienia w konkursach, certyfikaty , współpraca międzynarodowa, inne, nie wymienione wyżej  spełniające kryteria rozwoju naukowego.

1

Kapituła konkursu w skład której wchodzili Rektor Politechniki Łódzkiej  jako przewodniczący Kapituły, przedstawiciele darczyńców, przedstawiciel Fundacji PŁ oraz przedstawiciel Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej po szczegółowym zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami, wybrała 10 najlepszych aplikacji.

W roku akademickim 2016/2017 laureatami konkursu zostali:

  1. Weronika Kawecka ( Wydział Organizacji Zarządzania)
  2. Mateusz Stajuda (Wydział Organizacji Zarządzania)
  3. Aleksander Szubert (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)
  4. Agnieszka Bedka (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska)
  5. Piotr Baszczyński (Wydział Mechaniczny)
  6. Mieszko Pniewski (Wydział Mechaniczny)
  7. Paula Mierzejewska (Wydział Mechaniczny)
  8. Patryk Pomykalski (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)
  9. Jakub Misiak (Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska)
  10. Hanna Makowska (Wydział Chemiczny)

Nagrodą dla laureatów były stypendia w wysokości 5 000 zł przeznaczone na dalszy rozwój naukowy. Fundatorami nagród byli: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (6 stypendiów), Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego (2 stypendia) oraz ICT Polska Centralna Klaster (2 stypendia).
W tym roku po raz pierwszy nagrody rzeczowe ufundowała firma kosmetyczna Delia Cosmetics.
Gościem honorowym Gali był Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan dr Jarosław Gowin, który wygłosił przemówienie dotyczące Reformy Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom, darczyńcom dziękujemy za wsparcie a studentów zachęcamy do wzięcia udziału w następnych edycjach konkursu.

JSZ_5140
 

JSZ_5100

 

JSZ_5315

 

JSZ_4976

 

JSZ_5187

Wyjazd szkoleniowy- Aron II

Posted Posted in Aktualności

kleszczów (17)

W dniach 3-5 marca br. odbył się wyjazd szkoleniowy dla studentów  z niepełnosprawnościami Politechniki  Łódzkiej, podsumowujący realizację projektu “ARON II – Akademicka Rada Osób   z  Niepełnosprawnościami”, współfinansowanego przez Fundację Politechniki Łódzkiej i Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ. W trakcie 3-dniowego szkolenia, które realizowane było w Ośrodku Solpark w Kleszczowie, studenci mieli okazję nabyć wiedzę i przećwiczyć umiejętności związane z efektywną komunikacją interpersonalną, asertywnością, autoprezentacją i radzeniem sobie z trudnymi rozmówcami.
Nie zabrakło też czasu na skorzystanie z atrakcji oferowanych przez Ośrodek – basenów, sauny, bowlingu i bilarda. Wszyscy świetnie się bawili i wrócili bogaci w nowe doświadczenia i umiejętności.

Projekt Aron II

Posted Posted in Aktualności

Aaron II

Wraz z nowym rokiem ruszył nasz specjalny projekt dla studentów Politechniki Łódzkiej- Aron II. Ma on na celu integrować i zwiększać uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, a także stwarzać warunki sprzyjające usamodzielnianiu się młodzieży akademickiej, tym samym przełamując funkcjonujące stereotypy. Dotychczas odbył się cykl szkoleń w ramach warsztatów stacjonarnych w Łodzi. Uczestnikami byli zainteresowani studenci Politechniki Łódzkiej, którzy od grudnia 2016 r., brali udział w warsztatach oraz indywidualnych spotkaniach coachingowych. Kolejnym etapem, będzie wyjazd szkoleniowy podczas którego zostaną wyłonieni członkowie Rady Studentów z Niepełnosprawnościami Politechniki Łódzkiej.

Szczegóły na temat wyjazdu już wkrótce.