Ubezpieczenia – komunikat

Posted Posted in Aktualności, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia - komunikaty

Osoby, które dokonały opłaty składki po 31.08.2019 z intencją zawarcia umowy na nowy rok akademicki 2019 / 2020 proszone są o pilny kontakt na adres e-mail: Agnieszka.Tercjak@interrisk.pl

w celu podania danych do zwrotu błędnie opłaconej składki.

Ubezpieczenie NNW i OC na nowy rok akademicki od dnia 01.10.2019 – 30.09.2020 roku należy zawrzeć ponownie poprzez aktualny link zamieszczony na stronie Fundacji Politechniki Łódzkiej od dnia 11.09.2019 roku.

Nie ma już możliwości zakupu ubezpieczenia na rok akademicki 2018/19.

Ubezpieczenia 2019/20

Posted Posted in Aktualności, Ubezpieczenia

Szanowny Studencie pamiętaj o opłaceniu składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2019 / 2020


W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się do dziekanatu na swoim wydziale wraz z dokumentem
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG otrzymane na swój adres e-mail.

Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus otrzymane po zalogowaniu się i zawarciu umowy na swój adres e-mail do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w okresie od 1 października 2019 roku (w przypadku zakupu polisy do 30 września) lub od dnia następnego po dniu w którym została opłacona składka (w przypadku zakupu polisy po 30 września) do 30 września 2020 roku będzie funkcjonowało na podstawie poniższych warunków. Program ubezpieczenia jest oparty na warunkach ubezpieczenia INTERRISK TU SA VIG wyłonionych w ramach konkursu ofert.


PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EDU PLUS UMIESZCZONEJ W PONIŻEJ PODANYCH LINKACH

I. POLISA NNW ORAZ OC W ŻYCIU PRYWATNYM

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2) Podaj numer ID Klienta: dc3da

Oferta przewiduje dwa warianty w kwotach:

  1. 76,00 zł
  2. 78,50 zł

KOMUNIKAT
dot. zgłaszania szkód

Aby zgłosić szkodę objętą ubezpieczeniem firmy InterRisk proszę kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej za pośrednictwem strony internetowej, infolinii lub bezpośrednio w placówce firmy ubezpieczeniowej InterRisk.
W przypadku szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałych w mieniu Politechniki Łódzkiej należy wypełnić „Oświadczenie do szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym” dostępne w dziekanatach Państwa wydziałów.

Likwidacja szkód pod nr telefonu 22-575-25-25
Mail : szkody@interrisk.pl lub przez stronę internetową www.interrisk.pl

Podstawa ubezpieczenia:
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 23.01.2018 r.
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 roku.


Oferta ubezpieczenia

Warunki EDU

https://fundacja.p.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/owu-edu-plus-2019_05.pdf

Warunki OC

https://fundacja.p.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/owu-oc-osób-fizycznych-w-życiu-prywatnym-2018.pdf

https://fundacja.p.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/09/OC-studenta-przy-EDU-PLUS.pdf

Panel Klastra ICT podczas XII EFG – Łódzkie 2019

Posted Posted in Aktualności, ICT KLASTER

Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu pt. „Rozwój branży ICT w regionie łódzkim” organizowanego przez ICT Polska Centralna Klaster podczas XII Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2019.

Opis panelu:

W Łodzi dynamicznie rozwija się branża ICT, która staje się jedną z wiodących gałęzi gospodarki. W naszym mieście powstało wiele firm informatycznych, które czerpią z kapitału ludzkiego naszego regionu. Wiele marek globalnych również ma swoje biura w Łodzi. Jak dynamiczny rozwój branży wpłynie na łódzki rynek ICT? Podczas panelu poruszone zostaną kwestie związane z kierunkami rozwoju branży ICT, potencjałem Łodzi i całego regiony oraz szansami jakie czekają nas  w najbliższej przyszłości wynikającymi m.in. z wdrożeniem sieci 5G.

Prelegenci:
Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – Rektor Politechniki łódzkiej
Bogumił Zięba – Prezes Inovatica sp. z o.o.
Piotr Kowalski – Dyrektor ds. strategii i rozwoju Wielton
Marek Walczak – Program Manager, Harman Connected Services Poland
Michał Grabarz – Ekspert ds. Programów Transformacji Biznesowej i Cyfryzacji

Moderator:
Michał Hertel – Dyrektor Komunikacji i Rozwoju, Makolab

 

 

Akademicka Szkoła Liderów – przedłużenie rekrutacji

Posted Posted in AKADEMICKA SZKOŁA LIDERÓW, Aktualności

Informujemy, że termin rejestracji do udziału w projekcie Akademicka Szkoła Liderów został przedłużony do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Zachęcamy wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie do rejestracji.

Więcej informacji o projekcie i formularz rejestracyjny można znaleźć pod adresem www.akademickaszkolaliderow.pl

Akademicka Szkoła Liderów – Rekrutacja

Posted Posted in AKADEMICKA SZKOŁA LIDERÓW, Aktualności

Akademicka Szkoła Liderów to projekt realizowany przez Fundację Politechniki Łódzkiej mający na celu aktywizację młodych osób do działalności społecznej i studenckiej. Projekt kierowany jest do studentów Politechniki Łódzkiej oraz do absolwentów szkół średnich, którzy w tym roku rozpoczną studia na naszej uczelni. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu odbędzie się 5-dniowy wyjazd szkoleniowy w dniach 9-13 września 2019 r., w ramach którego uczestnicy wezmą udział w szkoleniach związanych z:

  • realizacją projektów,
  • doskonaleniem umiejętności liderskich,
  • pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
  • promocją wydarzeń,
  • działalnością organizacji studenckich,
  • organizacją imprez.

Formularz rekrutacyjny i wszelkie informacje związane z uczestnictwem w projekcie znajdują się na stronie internetowej www.akademickaszkolaliderow.pl

Współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

 

 

Poszukujemy szkoleniowców do projektu!

Posted Posted in AKADEMICKA SZKOŁA LIDERÓW

Fundacja Politechniki Łódzkiej realizuje projekt “Akademicka Szkoła Liderów”, który kierowany jest do studentów i przyszłych studentów Politechniki Łódzkiej.
Celem projektu jest aktywizacja młodych ludzi i zachęcenie ich do angażowania się w działalność społeczną i studencką.

W związku z tym Fundacja poszukuje osób, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z następującej tematyki:
– zarządzanie/realizacji projektów,
– promocja wydarzeń,
– umiejętności liderskie,
– pozyskiwanie środków na działalność organizacji młodzieżowych/studenckich,
– organizacja imprez masowych,
– organizacje studenckie.

Jeśli posiadasz doświadczenie szkoleniowe w ww. tematach zapraszamy do przesłania swojej oferty do dnia 20 lipca 2019 r. na adres mailowy fundacja@info.p.lodz.pl