Wnioski o dofinansowanie na rok 2019

Fundacja Politechniki Łódzkiej informuje, że wnioski na rok 2019 dotyczące przyznania dofinansowania zgodnie z celami określonymi w Statucie Fundacji, powinny być składane w biurze FPŁ ul. Żeromskiego 116 bud. A28 pok. 204 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2018 r. 

Wnioski o dofinansowanie należy składać na formularzu ” Wniosek o dofinansowanie„. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest poprawne wypełnienie jego wszystkich pól.

Regulamin dofinansowania FPŁ

Wniosek o dofinansowanie