Stypendia Fundacji 2018

Konkurs na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej
Fundacja Politechniki Łódzkiej ogłasza konkurs
na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej!

Stypendia mają charakter jednorazowej wypłaty, w wysokości 5.000 zł brutto.
Zgodnie z regulaminem do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium uprawnieni są Dziekani lub Prodziekani Wydziałów PŁ.
Wnioski można składać w terminie od 30.10.2018 do 30.11.2018 w siedzibie Fundacji (ul. Żeromskiego 116, bud. A28, pok. 204) lub za pośrednictwem dziekanatów.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: fundacja@info.p.lodz.pl

Regulamin Konkursu dostępny jest poniżej.

Załączniki:
Regulamin konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej
Załącznik nr 1 Wniosek o stypendium
Załącznik nr 2 Oświadczenie kandydata 

W celu złożenia kompletnego wniosku należy dostarczyć Wniosek o stypendium, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, Oświadczenie kandydata, które stanowi załącznik nr 2 do regulaminu oraz niezbędne załączniki.