Aktualności

Stypendia Fundacji 2018

Fundacja Politechniki Łódzkiej ogłasza konkurs
na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej!

Stypendia mają charakter jednorazowej wypłaty, w wysokości 5.000 zł brutto.
Zgodnie z regulaminem do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium uprawnieni są Dziekani lub Prodziekani Wydziałów PŁ.
Wnioski można składać w terminie od 30.10.2018 do 30.11.2018 w siedzibie Fundacji (ul. Żeromskiego 116, bud. A28, pok. 204) lub za pośrednictwem dziekanatów.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: fundacja@info.p.lodz.pl

Regulamin Konkursu dostępny jest poniżej.

Załączniki:
Regulamin konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej
Załącznik nr 1 Wniosek o stypendium
Załącznik nr 2 Oświadczenie kandydata 

W celu złożenia kompletnego wniosku należy dostarczyć Wniosek o stypendium, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, Oświadczenie kandydata, które stanowi załącznik nr 2 do regulaminu oraz niezbędne załączniki.