Szukaj
Close this search box.

Projekt „Student Showcase” dofinansowany

Fundacja Politechniki Łódzkiej znalazła się w gronie laureatów konkursu pn. " Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego".
Portrety studentów, potencjalnych uczestników projektu Student Showcase. Dodatkowo logotyp programu student showcase.

Fundacja Politechniki Łódzkiej znalazła się gronie laureatów konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzją Ministra Nauki dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” uzyskało 48 projektów.

Student Showcase

Projekt jest inicjatywą edukacyjno-rozwojową i skierowany jest do przedstawicieli kół naukowych. „Student Showcase” ma na celu rozwój umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia, promocji i popularyzacji projektów prowadzonych przez organizacje studenckie. Inicjatywa zakłada włączenie studentów w proces rozwojowy obejmujący warsztaty i wymianę doświadczeń z praktykami. Ponadto projekt zakłada integrację studentów ze środowiskiem młodzieży zainteresowanej studiami w Łodzi. Finałem projektu będą targi kół naukowych połączone z konkursem pitch dla najlepszych inicjatyw. W ramach projektu realizowany będzie program mentoringowy dający studentom wsparcie w rozwoju realizowanych przez nich projektów badawczych i innowacyjnych pomysłów oraz umożliwiający kontakt z mentorami, będącymi praktykami biznesu, naukowcami oraz przedsiębiorcami.

Więcej o projekcie tutaj.

Projekt otrzymał również dofinansowanie w ramach konkursu  „Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2024” finansowanego przez Miasto Łódź o czym pisaliśmy tutaj.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.